Lagerformidling.dk

Find lagerlokaler til salg og leje. Skabt af Lokaleportalen.dk

Lagerlokale til leje i Gentofte

147 m2 lager i Gentofte til leje

147 m2 lager til leje i 2820 Gentofte

Området Ejendommen er beliggende med facade tilknyttet til Lyngbyvej og tæt på af- og tilkørsel til Lyngbymotorvej. Ejendommen Ejendommen har særdeles stor synlighed fra Lyngbyvej. Ejendommen er nyrenoveret og er opført i absolut høj standard, med arkitektoniske detaljer som alucobondbeklædte facader og hvidskurede gavlfacader. Der er elevator mellem alle etager. Parkeringsforhold Der er i alt ca. 60 P-pladser for biler – alle med let tilkørsel. Udenomsarealer er asfalteret med p-pladser, kantsten, grønne områder, belysning og skiltning (1 skiltestander). Der etableres faste p-pladser. Lejemål Lejemålet omfatter 147 m2 arkiv/lagerlokaler, beliggende i kælder. Indretning Lokalerne overtages som beset. Leje Den årlige gennemsnitlige leje for lager udgør kr. 400,- ekskl. moms pr. brutto etagemeter. Den årlige leje udgør således kr. 58.800,- ekskl. moms. Lejen betales kvartalsvis forud. Regulering Lejen reguleres med udviklingen i nettopristallet, akkumulerende, dog minimum 3,0% , ligeledes akkumulerende. Depositum 6 måneders leje. Varme Varme betales udover lejen. Anslået a contobetaling udgør kr. 70,- ekskl. moms pr. m2 bruttoareal. Fællesudgifter En forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter til skatter, dækningsafgift, vand, forsikringer, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer, fælles installationer skilte mv., pålægges lejeren. Anslået a contobetaling udgør kr. 85,- ekskl. moms pr. m2 bruttoareal. Moms Leje mv. iht. ovennævnte tillægges moms. Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren. Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af fælles installationer, udenomsarealer mv., udføres af udlejer og betales af lejer (se fællesudgifter). Uopsigelighed Aftales nærmere. Overtagelse Efter aftale. For god ordens skyld tages forbehold for mellemudlejning. Kvadratmeterpris: Arkiv / Lager147 m2 lager til leje i 2820 Gentofte