Lagerformidling.dk

Find lagerlokaler til leje. Skabt af Virksomhedslokaler.dk

Lagerlokale til leje i Karlslunde

Ikke et foto af det aktuelle lokale - klik dig videre for at se billeder

Højloftet lager med mulighed for kontor

Området: Ejendommen er beliggende i Karlslundes eftertragtede erhvervskvarter kun 400 meter fra motorvejen mod København/Odense. Ejendommen har 9 andre erhvervslejere, og grænser op til et fantastisk naturområde med fritløbende dådyr. Lejemålet: Når man kører ind på ejendommen, ligger lejemålet i stueplan i bygningen 9A til venstre. Lejemålet har egen indgang, som fører direkte ind i en foyer med et enkelt toilet på højre hånd. Herefter træder man ind i et stort lager, med 4 meter til loftet centralt i lejemålet, og 3 meter ude i siderne. Denne del af lageret ligger også i direkte forbindelse med et omklædningsrum med både bade- og toiletforhold. Den anden del af lageret har en normal loftshøjde på 3 meter, og kan tilgås via en port. Porten er 2,80 høj og 3,00 bred. Tidligere Lejer har haft kontor andetsteds i ejendommen, og skulle kommende Lejer have ønske om en eller to arbejdsstationer, kan dette etableres. Ønsker ny Lejer i samarbejde med Udlejer at etablere kontor som vist på billederne, vil dette økonomisk justere lejen. Parkeringsforhold: Der er ca. 60 parkeringspladser til deling for ejendommens lejere og gæster. Størrelse: Lejemålet udgør 323 m2. Indretning: Lejemålet overtages tomt, nymalet og rengjort. Leje: Den årlige leje udgør kr. 156.009,00 ekskl. moms, svarende til en månedlig leje på kr. 13.000,75. Regulering af leje: Lejen reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2020. Depositum: Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid værende leje. Driftsudgifter: Der betales en andel af ejendommens driftsudgifter. Der udarbejdes årligt driftsregnskab efter fordelingstal. Lejer betaler aconto driftsudgifter med kr. 84,00 pr. m2, svarende til kr. 2.261,00 i månedligt aconto driftsbidrag. Varme- og vandbidrag: Alle lejere betaler en forholdsmæssig andel af varme og vand udgifterne. Der udarbejdes årligt varme- og vandregnskab efter fordelingstal. Lejer betaler aconto varmebidrag med kr. 66,00 pr. m2, svarende til kr. 1.776,50 i månedligt aconto varmebidrag. Moms: Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms. Vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren. Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af fællesinstallationer m.m., påhviler udlejeren. Opsigelse: Opsigelsesvarslet udgør 6 måneder, til den første i en måned. Ved indgåelse af lejekontrakt forhandles en fælles, mellem Udlejer og Lejer, uopsigelighedsperiode. Indflytning: Lejemålet kan overtages efter aftale, dog tidligst d. 1/4 2019 OBS: Billederne er fra et lignende lejemål på samme adresse, og altså ikke fra dette lejemål.